Sodelovalno učenje za osnovnošolce – več kot inštrukcije

Sodelovalno učenje matematike, fizike in angleščine je namenjeno osnovnošolcem,  ki bi radi izboljšali ocene in poglobili ali razširili svoje znanje.

Delo bo potekalo v skupini 3-4 učencev, ki bodo poleg pridobivanja znanja krepili tudi občutek za skupinsko delo in medsebojno pomoč.  Razvijali bomo vrednote kot so delavnost, vztrajnost, natančnost, odgovornost, sodelovanje.

Sodelovalno učenje bo potekalo v prostorih osnovne šole,  enkrat na teden po 2 šolski uri (90 minut) v popoldanskem  času.  Točne termine srečanj bomo določili glede na zasedenost  v dogovoru s starši.

Otrokom, ki ne živijo v bližini šole bomo po potrebi organizirali prevoz  od doma in nazaj.

Cena na posameznika v skupini s štirimi člani je 6€, v skupini s tremi pa 8€ za eno šolsko uro (45 minut ).  

Sodelovalno učenje bodo vodili mladi in izkušeni mentorji, ki take aktivnosti izvajajo že več let:

Matematika:  Domen Šinkovec, študent 3. letnika Fakultete za strojništvo

Fizika : Luka Rogelj, študent  3. letnika Fakultete za matematiko in fiziko.

Angleščina : Kaja Zorko, Univerza v Falmuthu.

Za več informacij pišite na info@center-stonoga.si ali pokličite na 041 632 100 med 9.00 in 17.00 uro.