Mentorske sheme za socialna podjetja – Nadgradnja poslovanja Centra Stonoga z vključitvijo v podeželski turizem

Projekt: Nadgradnja poslovanja Centra Stonoga z vključitvijo v podeželski turizem v povezavi z obstoječo dejavnostjo. Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Povezava: http://www.eu-skladi.si/

Upravičenec: Center STONOGA – zavod za povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje – socialno podjetje, Britof 142, 4000 Kranj

Kratek opis operacije: Izvedba mentorskega programa s priznanim strokovnjakom s področja turizma, izvedba devetih sklopov mentorskega programa, razvoj integralnih turističnih produktov, promocija operacije preko digitalnih kanalov, optimizacija poslovanja, vključevanje ranljivih skupin.

Ključni cilji operacije:

– vključitev kmetij v izvajanje produktov,

– razvoj treh integralnih turističnih produktov,

– vključitev ene osebe iz ranljivih ciljnih skupin,

– vključitev produktov v ponudbo turističnih organizacij,

– optimizacija poslovanja.

Ključni rezultati operacije:

– obogatitev obstoječe ponudbe,

– povečanje prihodkov od prodaje lokalnih izdelkov,

– povečanje prihodkov od prodaje turističnih produktov,

– povečanje zaupanja potrošnika v lokalne izdelke,

–  vključitev kmetij v obstoječe in nove programe in produkte

– razvoj treh integralnih turističnih produktov na podeželju s ciljem aktivnejše promocije in vzpostavitve zaupanja potrošnikov v lokalno pridelavo

– vključitev treh integralnih turističnih produktov v ponudbo turističnih organizacij,

– optimizacija stroškov poslovanja,

– vključitev ene osebe iz ranljivih ciljnih skupin v izvajanje operacije.