PROJEKTI

Mentorske sheme za socialna podjetja – Nadgradnja poslovanja Centra Stonoga z vključitvijo v podeželski turizem. Več.